https://www.vomitoletterario.i....t/blog-detail/post/1

Vita - Poesie - Vomito Letterario
www.vomitoletterario.it

Vita - Poesie - Vomito Letterario

Vita, vita stanca; vita di rincorsa;vita senza sonno;vita, vita, vita...